Sociale innovatie Fabriek

Ze worden in ons land 'belangrijke maatschappelijke uitdagingen' genoemd. Over het kanaal spreekt men van 'wicked problems'. En onze noorderburen houden het op 'taaie vraagstukken'. Welke naam je ze ook geeft, uitdagingen als armoede, klimaatverandering of vereenzaming zijn inderdaad groots, belangrijk èn moeilijk op te lossen. Ze zijn hardnekkig en complex. Er zijn geen simpele oplossingen voor en ze kunnen niet aangepakt worden met een eenvoudige wetswijziging, subsidie of louter goede wil. Kenmerkend voor deze uitdagingen is dat ze immers vastgeroest zitten in bepaalde patronen en denkwijzen. 

Wil dit zeggen dat er geen oplossingen voor zijn? Dat we alle kennis overboord moeten gooien? Neen, er zijn in Vlaanderen gelukkig veel experimenten van sociale innovatoren - burgers, bedrijven, verenigingen - die er in slagen om op een creatieve manier om te gaan met deze interdependente en multi-layered uitdagingen. Als de bestaande aanpak kritisch wordt bekeken en we samen kunnen zoeken naar verbeteringen of nieuwe concepten, kunnen innovatiezoekers echte sociale verandering creëren. Het is de missie van de Sociale InnovatieFabriek om dat te stimuleren.

Kort gezegd: de Sociale InnovatieFabriek promoot, begeleidt en ondersteunt sociaal ondernemerschap en sociale innovatie ten voordele van maatschappelijke uitdagingen. In haar werking vertrekt de Fabriek van drie basiswaarden: aandacht voor gedeelde meerwaarde, een focus op sociale transformatie en impactgedrevenheid.

terug

Contact

Voor meer info:
Ravensteingalerij 28
1000 Brussel