“Happy is the new rich”

De nieuwe economie draait om zinvol werk

Trouw interviewde Liesbeth Dillen over de nieuwe economie. Als ervaren professional die zich ontfermt over de toekomstige leiders van grote bedrijven, weet ze waarover ze het heeft. Volgens haar staat zinvolheid centraal in de huidige economie. Of in de woorden van filosoof René Gude, “Happy is the new rich.”

Hier zijn alvast enkele opmerkelijke standpunten:

  • Onze focus op ‘return on investment’ wordt beter vervangen door ‘return on society’; de vraag wat een bedrijf bijdraagt aan de maatschappij.
  • Een bedrijf kan enkel geloofwaardigheid en vertrouwen opwekken als het zich houdt aan zijn motto’s en waarden in crisissituaties. Op dit moment is er vaak een discrepantie tussen mooie woorden en de praktijk.
  • De nieuwe economie is eerder een netwerkeconomie dan een kenniseconomie. De concepten van gedeelde kennis en co-eigenaarschap staan hierin centraal.
  • De menselijke soort heeft minder gemeenschappelijk met de chimpansee (die vasthoudt aan een sterk hiërarchische structuur) en meer met de bonobo, die eerder inzet op coöperatie en verbinding dan op concurrentie.

Meer interessante inzichten vindt u in het oorspronkelijke interview.

terug

Contact

Vragen? Bemerkingen? Meer informatie?
Een initiatief van
Commotie
Coremansstraat 22/1
2600 Berchem